Poznámky: 

- Silné znečistenie +50%. 

 - Doprava  - LC 1,50,                                                      Mimo LC 0,30 € / km 

 - Minimálna cena zákazky : Lučenec min. 25 €,        Mimo LC min. 35 €